voicespeaker

Naše moto:

"Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout." - Bruno Ferrero

logo MŠ malé
phone  412 558 657
phone  Těchlovice 37,  405 02 Děčín
mail  mstechlovice@mstechlovice.cz
 

Historie MŠ

O mateřské škole před druhou světovou válkou jsem nenašel žádné záznamy. Myslím, že žádná neexistovala, protože ženy v té době byly většinou v domácnosti, kde měli spoustu práce s hospodářstvím, a proto školka nebyla potřeba.

mateřská školamateřská školaPo druhé světové válce byla školka několik let umístěna v Přední Lhotě v č.p. 106. (Ještě dnes je na fasádě tohoto domu vidět nápis „Mateřská škola“). Zde byla později umístěna poradna pro maminky s dětmi, která byla v provozu přibližně do r. 1985.

V roce 1950 rozhodl Místní národní výbor, že školka bude přesunuta do středu obce a dal k dispozici dům č.p. 78. V roce 1951 vyčlenil MNV na opravu školky 6000,- Kč a provedly se nezbytné úpravy. O dva roky později docházelo do MŚ stále málo dětí a hrozilo její zavření.

Později byla školka skutečně uzavřena, protože se dne 20.7.1955 konala „pohnutá“ veřejná schůze MNV. Na programu bylo pojednání, proč došlo v obci k zavření mateřské školky. Bylo usneseno provést důkladný úklid a odstranit všechny závady, aby ONV opět školku otevřel.

mateřská školaPo opětovném otevření MŠ již školka fungovala bez větších problémů. V roce 1970 předal MNV čestné uznání a malý dárek kuchařce paní Hoškové, která navzdory svým 70-ti letům stále vařila pro děti.

Místní národní výbor rozhodl o rozšíření školky do celé budovy č.p. 78, protože je stále větší požadavek na umístění dětí do školky. Úpravy prostor pro mateřskou školu se prováděly v akci „Z“. Započalo se s opravou střechy (1973), dále proběhly stavební úpravy, vybudování ústředního topení a montáž elektrického sporáku (1974). V rámci akce „Severočeši mladé generaci“ byla 1. září 1974 renovovaná školka slavnostně otevřena. Díky tehdejší práci ředitelky a učitelky je dodnes zachováno fotoalbum z let 1975 -1976, které je uloženo v MŠ.

mateřská školaV roce1977 při kontrole v MŠ, byly zjištěny velké nedostatky v dokladech a následně výměna učitelek od 1. září, protože neplnily nařízení MNV. Následná kontrola v roce 1978 již byla v pořádku. Během dovolené v MŠ se celý vnitřek MŠ maluje. Všechny ženy zde zaměstnané, včetně s. ředitelky mají plné ruce práce. Pomáhají i některé maminky. Školička pro naše nejmenší bude zářit čistotou a nová lehátka, která zakoupil národní výbor, doplní vnitřní zařízení. Byla provedena oprava vodovodního potrubí a kanalizace. V roce 1979 dochází k výměně ředitelky MŠ. Soudružka Jindrová odchází a za ni nastoupí soudružka Semeráková.

mateřská školaV dalších letech kdy Těchlovice byly sloučeny s Boleticemi a Děčínem, MŠ fungovala, ale nedochovaly se bližší záznamy. Zlomem byl až rok 1996, kdy došlo k zániku místních politických organizací a dále ve své činnosti pokračovaly pouze zájmové organizace ČZS, ČSCHDZ a TJ Český Lev. Zánikem NF ztratila čtvrť Těchlovice kontakt s MěstÚ Děčín a neměla žádného zástupce v městském zastupitelstvu, což se nepříznivě projevilo i na klesající úrovni občanské vybavenosti. V roce 1996 byla rozhodnutím MÚ Děčín zrušena mateřská škola, základní škola a děti z těchto zařízení byly rozstrkány po celém Děčíně. Poslední kapkou bylo rozhodnutí městské rady Děčín o prodeji obecních budov v Těchlovicích, včetně MŠ. Tato situace nenechala lhostejnými některé občany Těchlovic, kteří v tomto vývoji cítili nebezpečí úplného úpadku obce.

V obci proto proběhlo referendum o osamostatnění obce a bylo zvoleno zastupitelstvo obce. Novému zastupitelstvu obce se podařilo zastavit prodej obecních domů a obnovit mateřskou školu v budově bývalé školy. Tato budova byla proměněna v polyfunkční dům, kde sídlí obecní úřad, MŠ, kadeřník,
lékař a knihovna.

Autor: František Černý