voicespeaker

Naše moto:

"Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout." - Bruno Ferrero

logo MŠ malé
phone  412 558 657
phone  Těchlovice 37,  405 02 Děčín
mail  mstechlovice@mstechlovice.cz
 

Téma: Únor

Druhý měsíc – Únor krátký,

Pouští zimu svými vrátky.

„Moje milá, přišel čas,

Jaro přijde mezi nás

 

Podtéma tohoto měsíce:
1. I když jsme jen malé děti, už umíme třídit smetí…

    (ekologie)

2. Potůček si naříká, že mu voda utíka…

   (význam vody v životě člověka)

3. Pojďte dál, pojďte dál už začíná karneval

    (Masopust)

4. Až já budu velká(ý) bude ze mě…

    (povolání, zaměstnání, řemesla)


Socializace:

- uplatňovat základní zdravotně – preventivní návyky (starat
  se o osobní hygienu, umět stolovat, oblékat se, obouvat),

- vzájemná kooperace – příprava na Masopustní rej (výzdoba,
  masky, soutěže…),

- vztah k zimní přírodě a ochraně životního prostředí během
   zimního období.

 

Jemná motorika + grafomotorika:

- cvičení koordinace pohybů celého těla,

- cvičení jemné motoriky prstů – zavazování tkaniček
  (předškoláci),

- procvičování horního oblouku (hry se sněhem),

- kresba lidské postavy (správný úchop tužky).

- cvičit dotyky hrotu tužky s papírem (krmíme ptáčky),

- Ukolébavka - kreslíme vázaný spodní a horní oblouk,

- kreslíme vodorovné čáry,

- práce s modelovací hmotou a kinetickým pískem,

- střihání + lepení kontejnerů z barevného papíru.

 

Jazyková chvilka:

- seznámení s Masopustem – zvyky, průvod, masky….,

- rozvoj slovní zásoby – vyprávění zážitků z Masopustního
  reje,

- popsat jednoduchou činnost, spojit s pohybem (vaření,
  míchání…),

- volné vyprávění podle obrázků,

- hra Na ozvěnu: výdech spojený s vyslovením 2 – 3 slov,

- báseň: Masopust, Masopustní veselice, Nepořádek

- „Příroda prosí, nebuďte sloni“ – diskuse na téma ochrana
   životního prostředí, 
   druhy kontejnerů (podle barvy) + jejich funkce

- IAT – „Kostičky“ – Odpady se hromadí, převyprávět příběh

- DH – „Nakrm nás a vyhraješ…“

 

Hudební chvilka:

-„Medvědí trápení“ – seznámení s textem a melodií nové písně,

- Holka modrooká – nácvik písně + poskoky do rytmu z jedné
   nohy na druhou,

- „Masopustní rej“ – zdokonalování rytmické pravidelnosti při
   taneční improvizaci,

- opakování písní s doprovodem hudebních nástrojů (Krávy,
   krávy…),

- Kalamajka – nácvik písně, seznámení s tanečkem (nácvik
   výkopu otočení za L a P rukou),

- Běžela ovečka, Až já budu velká… - pohybová improvizace
  s důrazem na tempo, dynamiku a rytmus,

- píseň: To je zlaté posvícení…, Třídíme odpad

- seznámení  a hra na Boowhackers,

- taneční hry.

 

Četba:

- „Koblížek na vandru“ – pohybové i slovní vyjádření postavy,

- „Ve školce mají maškarní ples“ – vyjádření postavy, situace
   a nálady postav,

- Celkem šťastná pohádka z odpadů,

- O chlapečkovi, který netřídil odpad.

 

Matematické představy:

- „3x denně“ – procvičování časových pojmů (ráno, v poledne,
  večer), třídění a řazení obrázků podle zadaného úkolu,

- porovnávání menší X větší,

- „Koláče“ - procvičení číselné řady 1 – 6 + (pracovní list),
   půlení koláče,

- řazení předmětů podle velikosti, podle daného kritéria
  (kontejnerů),

- rozpoznávat geometrické tvary,

- třídění podle počtu, barev, tvarů,…

- Barevné skládačky - skládání obrazců, skládání podle
  velikosti,

 

Pohyb + pohybové hry:

- „Když se natáhnu…“- protahovací a posilovací cvičení,

- jízda na ježdících, koulovaná,

- chůze ve sněhu, chůze po cestičkách ve sněhu, vyšlapávání
  bludišť – lokomoční pohybové činnosti, střídání běhu s chůzí,

- „Jóga pro děti“ – relaxační cvičení při hudbě,

-„Nafukování balónku“ - dechová cvičení (zadržování dechu,
  pomalý výdech,…),

- PH: Masopust, Na zrcadlo, reakce na slovní instrukce,

- obratnost – krátké výdrže ve stoji jednonož, poskoky na
   místě jednonož,
  poskoky z místa jednonož, kolébka, správné držení těla,

- cvičení na žíněnce – uvědomění si vlastního těla,

- „S odpadem do kontejneru“ – překážková dráha, různé
   obměny chůze,..

 

Tvořivé ruce:

- výzdoba MŠ – barevný krepový papír – motivovaná práce
  podle instrukcí (procvičení základních barev),

- „Masopustní výzdoba“ – společná výzdoba prostor MŠ,

- „Kdo se schovává pod maskou?“ – výroba obličejových
   masek (vybarvování, vystřihování, skládání papíru),

- výroba kontejneru z papírových krabic, barvení a
   nalepování obrázků podle druhu odpadu,

- „Kontejnery“ - malování temperovými barvami.

12. 4. – 16. 4. 2021

7. Chodím, hledám, co mám znát, kdo mi bude pomáhat?

(zápis do ZŠ)

 

GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ

- toto cvičení je určené pro předškolní děti, ale do obálek jsme to dali všem

- menší děti můžou jezdit po vyznačené čáře víčkem od pet lahve (hladkou část
  položit na papír a ukazováček vložit do víčka – důležité je střídat obě ruce)

- na obdélníkovém formátu papíru procvičování ležaté osmičky, vlnovek,
  horního a dolního oblouku (otočit papír)

- je zapotřebí každý cvik  obtahovat uvolněně a ve svižném tempu (netlačit na
  tužku, nesnažit se jet přesně po čáře), co nejvíce (minimálně 15x - 20x), stačí
  pracovat denně na jednom grafomotorickém listu

- dbát na uvolněné zápěstí, loketní a ramenní kloub

- správné držení tužky viz obrázek v obálce

OMALOVÁNKA ŠKOLY

- děti vybarví jakýmkoliv způsobem školu

- můžou se i naučit krátkou říkanku

ROZVOJ JAYZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

KRÁTKÉ PŘÍBĚHY

- v obálce posíláme krátké příběhy (oboustranný barevný list)

- úkolem dětí je popsat obrázek

- u starších dětí by bylo vhodné procvičovat krátká souvětí, u malých dětí stačí
  jednoduchá věta

PROTIKLADY

- opět oboustranný barevný list v obálce

- úkolem je poznat podle obrázků protiklady (chlapec X dívka, lehké X těžké,

  starý X mladý,……)

POHÁDKA

- úkolem je popsat pohádku podle obrázku

- u malých dětí stačí pouze vybarvit obrázky

- velké děti popíší pohádku + odpoví na otázky (viz pracovní list)

- děti znají z MŠ

ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY

- v obálce naleznete krátká dřívka, z kterých si můžou děti skládat obrázek,
  dle vlastní fantazie (domeček, sluníčko, kytička, geometrické tvary,….)

- hotový obrázek prosím vyfotit a poslat na WhatsApp

ROZVOJ HRUBÉ MOTORIKY

- nezapomeňte se s dětmi hýbat

- na černobílém obrázku jsou cviky na protažení a rovnováhu

UŽITEČNÉ ODKAZY

Jóga pro děti – Pozdrav slunci

https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs

Sobíkovo cvičení

https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk