voicespeaker

Naše moto:

"Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout." - Bruno Ferrero

logo MŠ malé
phone  412 558 657
phone  Těchlovice 37,  405 02 Děčín
mail  skolka@mstechlovice.cz
 

Uzavření MŠ během vánočních svátků z provozních důvodů

23.12. 2021 - 31.12. 2021

tuzkaVítejte na stránkách naší mateřské školy

logo MŠNaše MŠ se nachází ve středu Těchlovic. MŠ sídlí v jedné budově společně s jídelnou, kuchyní, Obecním úřadem, lékařem a kadeřnicí.

  • Provoz MŠ: 6:00 h - 16:00 h
  • Kapacita MŠ: 20 dětí

Díky několika sponzorům se můžeme chlubit interaktivní tabulí.

Jsme zapojeni již do druhého projektu výzvy Šablon MŠ financovaný EU. Z těchto financí spolufinancujeme asistenta pedagoga, zakoupili jsme vybavení do MŠ potřebné k výuce. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní a do projektu o zdravé výživě pod názvem CEPÍK. Místní akční plán rozvoje vzdělávání: ZDE (6,3 MB)

RODINNÁ ŠKOLKA

společné foto 2019/2020Naše školka v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizuje projekt s názvem Rodinná školka, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008804, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – školní asistent v mateřské škole
  • profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání pedagogů zaměřené na polytechniku
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

 Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Tento projekt je spolufinancován EU.

Poděkování všem rodičům i prarodičům, kteří se aktivně zapojují do dění naší školky.
Děkujeme všem, kteří nám pomahají se sběrem papíru, víček a vybitých baterií.